اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی


رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش خراسان رضوی:48 ستاد ثبت نام در شهرستانها تشکیل شده است

تعداد نمایش : 2510

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت : 48 ستاد ثبت نام در شهرستانها تشکیل شده وستاد مرکزی ثبت نام دراداره ارزیابی عملکرد برعملکرد این ستادها نظارت خود را آغاز نموده است.

 به گزارش روابط عمومی آموزش پرورش خراسان رضوی ، محمدرضاحاجتمند  اظهارداشت: در سال گذشته استانهای قم،سمنان،گلستان،یزد،آذربایجان شرقی براساس دستور وزارت آموزش و پرورش، توسط کارشناسان اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی خراسان رضوی بازدید انجام گرفته که شامل 5 اداره کل و 50 اداره آموزش و پرورش  و 137 مدرسه بود.
حاجتمند افزود: شکایات بررسی شده توسط اداره ارزیابی و عملکرد اداره کل شامل 824 شکایت حضوری، هزار و166 شکایت تلفنی، هزار و 694 شکایت کتبی و969 شکایت از طریق سامانه سامد و 680 شکایت از طریق سامانه اداره ارزیابی عملکرد و هزار و 570 شکایت توسط ادارات شهرستانها مورد بررسی قرار گرفته که در مجموع 5 هزار و333 شکایت بررسی شده است.
 رئیس اداره ارزیابی عملکرد گفت: بیمه طلایی بازنشستگان،ستادهای بزرگداشت مقام معلم، ستاد پروژه مهر، ستاد اسکان فرهنگیان، تشکیل کمیته های مبارزه با مفاسد وتشکیل اتاقهای پاسخگویی و نظارت بر طرح ثبت نام رایگان فرزندان فرهنگی و نظارت بر نقل و انتقالات، نظارت برروند پرداخت به موقع سرانه دانش آموزی ازجمله پروژه های ارزشیابی شده در سال گذشته است.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد اظهارداشت: نظارت برعملکرد مدارس غیردولتی و عملکرد آموزشگاههای علمی آزاد و مدارس راه دور از پروژه های اجرا شده در سال 90 است.
حاجتمند افزود: ارزیابی عملکرد استان در قالب شاخص های عمومی و اختصاصی واصله از وزارت متبوع، ارزیابی عملکرد استان درقالب شاخص های سند توسعه واسناد وزارتی درقالب بازدیدهای دوره ای مرحله اول وارزیابی عملکرد مدارس شبانه روزی استان در380مورد نیزانجام گرفته است.
وی گفت: هزار و952 بازدید کارشناسان ارزیابی عملکرد اداره کل و48 هزار و155 مورد بر عملکرد ادارات آموزش و پرورش استان و در جمع کل 59 هزار و107 بازدید بوده است.
حاجتمند افزود: جلسات شورای معاونین استان 31 جلسه و ادارات 876 جلسه به میزان 2 هزار و 721 ساعت بوده که 3 هزارمصوبه داشته است.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد اظهارداشت: ثبت نام درهنرستانها بدون لحاظ محدوده جغرافیایی بوده و کلیه هنرستانها ملزم هستندنسبت به ثبت نام حداقل 2 کلاس اول اقدام نمایند.
حاجتمند ضمن تاکید بر اینکه سعی ما اینست مدارس یک نوبته باشند، گفت: فارغ التحصیلان پنجم درپایه ششم ابتدایی  ثبت نام می شوند وثبت نام میان پایه ها بدون حضور اولیاء امکان پذیراست و ثبت نام پایه های دوم تا پنجم نیازبه ثبت نام مجدد ندارند وثبت نام پایه اول دبستان از اول اردیبهشت براساس دستورالعمل وزارتی شروع شده و تاپایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.
وی در پایان اظهارداشت : مقررگردیده است که کلیه مدیران مدارس و مجتمع های آموزشی همزمان با ثبت نام پایه های ورودی و میان پایه فهرست اسامی اولیاء بیسواد خود را جمع آوری و با هماهنگی واحدهای سوادآموزی برنامه ریزی لازم را برای جذب آنها اجرا نمایند.
 
نظر خود را بیان کنید

 نام و نام خانوادگی:

 رایانامه:

 نظر شما :

 
نظرات شما